ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА DPF

29,00 лв.
  • Марка: PPI
  • Кат. номер: 5037
+ -
Купи
Моля, изберете:

Почиства филтъра за твърди частици и помага да се предотврати задръстването му.

 

Предимства: • Намалява емисиите на сажди. • Осигурява по-дълга експлоатация на филтриращите  системи. • Почиства и регенерира DPFфилтъра • Удължава интервалите за регенериране. • Намалява температурата на регенерация.

 

Когато се прилага:

 

• Превантивно : съдържанието на бутилката се добавя еднократно в резервоара за гориво на всеки 16000 км.или всяка година.

• Поддръжка: съдържанието на бутилката се добавя еднократно в резервоара за гориво на всеки 32 000 км. или на всеки 2 години.

• Коригиращо, отстраняване на нарушения:  Половината от съдържанието на бутилката се добавя в резервоара за гориво само към 15-20 литра гориво и се шофира извън града на високи обороти в продължение на 15 км. След това се добавя другата половината от съдържанието на бутилката и се запълнва резервоара с гориво. Не се долива повече гориво до пълното му изразходване.

 

Начин на употреба:

 

За Превантивно & Поддръжка:• Добавяне на съдържанието на бутилката в празен резервоар или когато съдържа ниско ниво на гориво. • Напълнете отново резервоара с гориво. • Карайте най-малко 25 км.  при нормални обороти.

 

За отстраняване на нарушения: Половината от съдържанието на бутилката се добавя в резервоара за гориво само към 15-20 литра гориво и се шофира извън града на високи обороти в продължение на 15 км. След това се добавя другата половината от съдържанието на бутилката и се запълнва резервоара с гориво. Не се долива повече гориво до пълното му изразходване.

 

Идентификатори на продукта:Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси:n-Decane REACH Registration No.: 01-2119474199-26-0003 (CAS No)  124-18-5.Категория на опасност Остра токсичност – орална, Категория 1.  Сигнална дума :Опасно. Предупреждение за опасност:H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  Препоръки за безопасност:P103 Преди употреба прочетете етикета,P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар,P331 НЕ предизвиквайте повръщане,P405 Да се съхранява под ключ.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!